ANMÄLAN

__________________________________________________________________________________________________________

5-VECKORSKURSER

7-VECKORSKURSER

OBSERVERA
DE SKÄRPTA RESTRIKTIONERNA SOM INFÖRDES DEN 23/12 INNEBÄR ATT VI ÅTERIGEN TVINGAS BEGRÄNSA DELTAGARANTALET PÅ KURSERNA KRAFTIGT. I ANMÄLNINGSFORMULÄRET STÅR DET "VÄNTELISTA" BREVID DE KURSER DÄR VI FÖR NÄRVARANDE INTE KAN TA EMOT FLER DELTAGARE. DU KAN DOCK FORTFARANDE ANMÄLA DIG OCH ERHÅLLA EN KÖPLATS I VÄNTAN PÅ ATT RESTRIKTIONERNA LÄTTAR ELLER ATT NÅGON AVANMÄLER SIG. HÅLL ÄVEN ETT ÖGA PÅ VÅRT DROP IN SCHEMA DÅ VI SLÄPPER PLATSER DÄR NÄR EN DELTAGARE INTE KAN KOMMA TILL LEKTIONEN DEN DAGEN.


PLEASE NOTE

THE TIGHTENED RESTRICTIONS STARTING 23/12 FORCE US TO ONCE AGAIN LIMIT THE NUMBER OF COURSE PARTICIPANTS STRONGLY. IN THE REGISTRATION FORM, IT SAYS "WAITING LIST" NEXT TO THE COURSES WE CURRENTLY CANNOT ACCEPT MORE PARTICIPANTS. YOU CAN, HOWEVER, STILL REGISTER AND RECEIVE A SPOT ON THE WAITING LIST WHILE WAITING FOR THE RESTRICTIONS TO BE EASED OR FOR SOMEONE TO CANCEL THEIR REGISTRATION. YOU CAN ALSO KEEP AN EYE ON THE DROP IN SCHEDULE WHERE WE RELEASE SPOTS IF A PARTICIPANT CAN'T COME TO CLASS THAT DAY.

 
 
 
Student
 
Afrocuban Mix (open level) FÅTAL PLATSER / FEW SPOTS
Bachata Partnerwork (beginner) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Bachata Partnerwork (improver/intermediate) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Bachata Lady Style (open level) FÅTAL PLATSER / FEW SPOTS
Rueda De Casino (beginner) ENBART FÖRARE / LEADERS ONLY
Salsa Lady Style (open level) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Salsa Partnerwork (beginner 1) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Salsa Partnerwork (beginner 2) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Salsa Partnerwork (Improver 1) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Salsa Partnerwork (intermediate 2) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Salsa Partnerwork (intermediate 4) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Salsa Solo Dance (improver/intermediate)
 
Barndans (4-6 år) INSTÄLLD / CANCELLED
Chair Dance (open level) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Dance Fitness (open level) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Latin Fusion (open level) VÄNTELISTA / WAITING LIST
Show Dance Kids (7-9 år)
 
 
 

BEKRÄFTELSE PÅ ANMÄLAN

Efter att du har skickat in din anmälan skickar vi en bekräftelse per mail så snart vi kan, denna kan ibland dröja någon dag. Har du inte fått någon bekräftelse? Prova att skicka in en ny anmälan eller kontakta oss på info@havanadance.se.ANMÄLAN TILL BARNKURS

När du anmäler ditt barn till någon av våra barnkurser skriver du ditt eget namn, telefonnummer och e-postadress i rutorna och barnets för- och efternamn i meddelanderutan.DROP-IN

För dig som inte kan eller vill delta på en hel kurs finns möjligheten att ta drop-in lektioner. I nuläget måste du föranmäla dig för detta, senast kl 14 samma dag. På vårt drop-in-schema kan du se vilka kurser som är tillgängliga och anmäla dig.


BETALNING

2 veckor innan kursstart skickas en betalningslänk för kursavgiften ut per sms, denna ska betalas inom 24 timmar för att din anmälan ska vara giltig. Vid anmälan senare 2 veckor innan kursstart skickas betalningslänken inom 24 timmar från det att du har anmält dig och ska betalas inom 24 timmar.


AVANMÄLAN

Avanmälan ska göras senast 14 dagar innan kursstart. Meddela oss snarast möjligt via info@havanadance.se om du vet med dig att du inte kommer att kunna delta på kursen.


Det är viktigt att du avanmäler dig för att vi ska kunna få en överblick över antalet kursdeltagare.


OBSERVERA att vi inte betalar tillbaka kursavgiften om du väljer att avanmäla dig efter att du har betalat.